Samenstellingstekeningen

Hier worden alle componenten weergegeven waaruit een product of subsamenstelling bestaat. Ze geven de locatie van de onderdelen tov de andere onderdelen weer. Ook kan de werking van het product hierdoor weergegeven worden.

Indien de samenstelling te groot is, kan men vertrekken vanuit een ‘overzichtstekening’ waarin de samenstellingen aangeduid worden.

Deze tekening kan in 2D (met aanzichten en doorsneden) en in 3D opgemaakt worden.

In de samenstellingstekening worden geen maten weergegeven.

Ieder onderdeel kan voorzien worden van een nummer die verwijst naar een onderdeel in de stuklijst.

Web

Samenstellingstekeningen